புதிய மதுபான உரிமங்களை வழங்குவதற்கு அடிப்படையான காரணிகள்

நண்பர்களுக்கோ அல்லது தெரிந்தவர்களுக்கோ மதுபான அனுமதிப்பத்திரம் வழங்கும் வேலைத்திட்டம் எதுவும் வகுக்கப்படவில்லை எனவும், எதிர்க்கட்சித் தலைவர் கூறுவது பொல் மதுபான அனுமதிப்பத்திங்கள்…

19%ஆல் குறைந்த மது உற்பத்தி

2023ஆம் ஆண்டில் இலங்கையில் மது உற்பத்தி 19% ஆக குறைந்துள்ளதாக நிதி இராஜாங்க அமைச்சர் கலாநிதி ரஞ்சித் சியம்பலாபிட்டிய தெரிவித்தார். இன்று…

உலகில் வேகமாக வளரும் நாணயங்களில் ஒன்றாக இலங்கை ரூபாய் மாறியுள்ளது

உலகில் வேகமாக வளரும் நாணயங்களில் ஒன்றாக இலஙகை ரூபா தற்போது மாறியுள்ளதாக நிதி இராஜாங்க அமைச்சர் கலாநிதி ரஞ்சித் சியம்பலாபிட்டிய தெரிவித்தார்.…

වඩේ පෙන්නා විදේශිකයව ගසා කෑ ‘කළුතර පුද්ගලයත්’ දැන් කූඩුවේ

කළුතර ප්‍රදේශයේ ආපනශාලාවකදී විදේශීය ජාතිකයෙකු නොමඟ යවමින් අධික මිලකට උළුඳු වඩයක් සහ තේ කෝප්පයක් විකිණීමේ සිද්ධියට…

இன்றைய (15) வெளி நாட்டு நாணயமாற்று விகிதம்

இலங்கை மத்திய வங்கியினால் வெளியிடப்பட்ட (15.02.2024) நாணய மாற்று விகிதங்கள் வருமாறு:

இன்றைய (12) வெளி நாட்டு நாணயமாற்று விகிதம்

இலங்கை மத்திய வங்கியினால் வெளியிடப்பட்ட (12.02.2024) நாணய மாற்று விகிதங்கள் வருமாறு:

இன்றைய (09) வெளி நாட்டு நாணயமாற்று விகிதம்

இலங்கை மத்திய வங்கியினால் வெளியிடப்பட்ட (09.02.2024) நாணய மாற்று விகிதங்கள் வருமாறு:

இன்றைய (07) வெளி நாட்டு நாணயமாற்று விகிதம்

இலங்கை மத்திய வங்கியினால் வெளியிடப்பட்ட (07.02.2024) நாணய மாற்று விகிதங்கள் வருமாறு:

இன்றைய (06) வெளி நாட்டு நாணயமாற்று விகிதம்

இலங்கை மத்திய வங்கியினால் வெளியிடப்பட்ட (06.02.2024) நாணய மாற்று விகிதங்கள் வருமாறு:

இன்றைய (05) வெளி நாட்டு நாணயமாற்று விகிதம்

இலங்கை மத்திய வங்கியினால் வெளியிடப்பட்ட (05.02.2024) நாணய மாற்று விகிதங்கள் வருமாறு: