இன்றைய (15) வெளி நாட்டு நாணயமாற்று விகிதம்

இலங்கை மத்திய வங்கியினால் வெளியிடப்பட்ட (15.02.2024) நாணய மாற்று விகிதங்கள் வருமாறு:

பலத்த காற்று,மின்னல் குறித்து எச்சரிக்கை

2024 பெப்ரவரி15ஆம் திகதிக்கான பொதுவான வானிலை முன்னறிவிப்பு 2024 பெப்ரவரி 15ஆம் திகதி காலை 5.30 மணிக்கு வெளியிடப்பட்டது. நாட்டின் கிழக்கு…

இலத்திரனியல் ஊடக ஒலிபரப்பு அதிகாரசபைச் சட்டத்தை நிறைவேற்ற எதிர்பார்க்கப்படுகிறது

இலத்திரனியல் ஊடக ஒலிபரப்பு அதிகார சபை சட்டம் பாராளுமன்றத்தில் சமர்ப்பித்து நிறைவேற்ற எதிர்பார்ப்பதாக வெகுசன ஊடக இராஜாங்க அமைச்சர் சாந்த பண்டார…

டிஜிட்டல் கட்டண முறை மூலம் சிறிய ,நடுத்தர வர்த்தகர்களுக்கு பல்வேறு நன்மைகள்

இலங்கைக்கு வருகை தரும் இந்திய சுற்றுலாப் பயணிகளுக்கு டிஜிட்டல் QR குறியீடு மூலம் ஒருங்கிணைந்த கட்டண முறை அல்லது UPI அறிமுகப்படுத்திய…

இலங்கை வரும் இந்திய சுற்றுலா பயணிகளுக்கு டிஜிட்டல் முறையில் பணம் செலுத்தும் வசதி!

இலங்கை வரும் இந்திய சுற்றுலாப் பயணிகளுக்கு QR குறியீடு ஊடாக ஒருங்கிணைந்த கட்டண முறை எனப்படும் UPI ஊடாக பணம் செலுத்தும்…

பொதுவான வானிலை

அடுத்த 36 மணித்தியாலங்களுக்கான  பொதுவான வானிலை முன்னறிவிப்பு 2024 பெப்ரவரி 13ஆம் திகதி பிற்பகல் 04.00 மணிக்கு வெளியிடப்பட்டது. நாட்டின் கிழக்கு…

கிழக்கு ,ஊவா மாகாணங்களில் மழை

2024 பெப்ரவரி 13ஆம் திகதிக்கான பொதுவான வானிலை முன்னறிவிப்பு 2024பெப்ரவரி 12ஆம் திகதி நண்பகல் 12.00 மணிக்கு வெளியிடப்பட்டது. நாட்டின் கிழக்கு…

இன்றைய (12) வெளி நாட்டு நாணயமாற்று விகிதம்

இலங்கை மத்திய வங்கியினால் வெளியிடப்பட்ட (12.02.2024) நாணய மாற்று விகிதங்கள் வருமாறு:

சீரான வானிலை

2024 பெப்ரவரி 10ஆம் திகதிக்கான பொதுவான வானிலை முன்னறிவிப்பு 2024பெப்ரவரி 09ஆம் திகதி நண்பகல் 12.00 மணிக்கு வெளியிடப்பட்டத நாடு முழுவதும் பிரதானமாக சீரான…

இலங்கையைக் கட்டியெழுப்பும் அரசாங்கத்தின் வேலைத் திட்டத்திற்கு புலம்பெயர் இலங்கையர்கள் பாராட்டு

ஜனாதிபதி ரணில் விக்ரமசிங்க அவுஸ்திரேலிய பேர்த் நகரில் வசிக்கும் அவுஸ்திரேலியா வாழ் இலங்கையர்களை சந்தித்து கலந்துரையாடினார். இலங்கைப் பொருளாதாரத்தை மீளக் கட்டியெழுப்புவது…