தெற்காசியாவில் தேசிய மதிப்பாய்வுக் கொள்கையை அங்கீகரித்த ஒரேயொரு நாடு இலங்கை -பாராளுமன்ற பணியாட்தொகுதியின் பிரதானி

மதிப்பாய்வுகளைப் பயன்படுத்துவதன் மூலம் கொள்கை வகுப்பில் பாராளுமன்றத்தின் வகிபாகத்தை வலுப்படுத்துவது மிகவும் முக்கியமானது எனப் பிரதி சபாநாயகர் கௌரவ அஜித் ராஜபக்ஷ…

A reminder to the school studrnt

Minister of Education Dr. Susil Premajayantha said that the Minister of Education has given the approval…

ஜனாதிபதித் தேர்தல் நெருங்கும் நேரத்தில் நாம் நமது   துருப்புச் சீட்டை முன் வைப்போம் அமைச்சர் பிரசன்ன ரணதுங்க

போராளிகளாலும் சதிகாரர்களாலும் அழிக்கப்பட்ட நாட்டை மீட்டு நாட்டின் எதிர்காலத்தை ஜனாதிபதி ரணில் உறுதிப்படுத்துகிறார் என நகர அபிவிருத்தி வீடமைப்பு அமைச்சரும் ஆளும்…

ஸ்ரீலங்கா பொதுஜன முன்னணியின் ஜனாதிபதி வேட்பாளர் பசில் ராஜபக்க்ஷ

தற்போதைய ஜனாதிபதி ரணில் விக்ரமசிங்க நாட்டின் பொருளாதாரத்தை மீட்டெடுத்துள்ள போதிலும் ,பசில் ராஜபக்க்ஷவே ஸ்ரீலங்கா பொதுஜன முன்னணியின் அடுத்த ஜனாதிபதி வேட்பாளராக…

மக்கள் விடுதலை முன்னனிக்கு இருந்த கூட்டம் இப்போது இல்லை

 ஸ்ரீலங்கா பொதுஜன பெரமுனவினால் கிராம மட்டத்தில் அமைக்கப்பட்டுள்ள பொறிமுறையானது மிகவும் பலமானது எனவும் அதனை  சிதைக்க எவராலும் முடியாது எனவும் நகர…

மூளைக் காய்ச்சல் தடுப்பூசிக்கு தட்டுப்பாடு

மூளைக் காய்ச்சலைத் தடுப்பதற்காக பயன்படுத்தப்படும் ( Meningitis) தடுப்பூசி தற்போது சுகாதார அமைச்சிடம் இல்லை என்று மருத்துவ மற்றும் சிவில் உரிமைகளுக்கான…