தொழில் மற்றும் வெளிநாட்டு வேலைவாய்ப்பு அமைச்சின் மாபெரும் நடமாடும் சேவை பதுளையில்

நவீன தொழில் நுட்பம், புதிய கைத்தொழில் உலகம் மற்றும் டிஜிட்டல் மயமாக்கலுடன் தொடர்புடைய காலத்திற்கேற்றவாறான “ஸ்மார்ட் திறமைசாலிகளை உருவாக்க தொழில் மற்றும்…