கல்வியை அரசியல் கால்பந்தாக மாற்றக் கூடாது – ஜனாதிபதி தெரிவித்துள்ளார்

அனைவரும் ஒன்றிணைந்து கலந்துரையாடி நாட்டுக்கு பொருத்தமான கல்வி முறையை அறிமுகப்படுத்த வேண்டும். அகில இலங்கை தொழில்சார் வளவாளர்கள் சங்கத்தின் 10 ஆவது…