දෙහි ගණන් ද – රාබු කමුද ?

අද පෑලියගොඩ එළවලු තොග මිල (kg1 ) පහතින් දැක්වෙනවා.

දෙහි මිල රු 1000යි

ඉඟුරු රු 2800

රාබු රු 60

තක්කාලි රු 80

කැරට් රු 150

වම්බටු රු 100

බෝංචි රු 300

අමු මිරිස් රු 150

ලීස් රු 150

ගෝවා රු 120

බීට් රු 200

මාලු මිරිස් රු 400

පතෝල රු 120

වැටකොළු රු 100

වට්ටක්කා රු 150

නෝකොල් රු 100

ලූනු කොල රු 150

අලු කෙසෙල් රු 150

මෙවැනි පුවත් එසැනින් දැනගන්න 👇
අපගේ WhatsApp Channel එකට එකතුවෙන්න!