වීථි දරුවන් තිස් දාහක් දිවයින පුරා

සිඟමන් යදින වීථි දරුවන් දිවයින පුරා 20,000ත් – 30,000ත් අතර පිරිසක් සිටින බව පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ සංඛ්‍යා හා දත්ත අධ්‍යයන අංශයේ ජ්‍යේෂ්ඨ මහාචාර්ය වසන්ත අතුකෝරාල මහතා පවසනවා.

ඔහු සඳහන් කරන්නේ, සිදුකරන ලද සමීක්ෂණයකින් ඒ බව අනාවරණය වී ඇති බවයි.

මේ ආකාරයෙන් වීථි දරුවන් බහුල වීමට හේතුව ලෙස මහාචාර්යවරයා සඳහන් කරන්නේ, කොවිඩ් වසංගත තත්ත්වයත් සමඟ ඇති වූ ආර්ථික අර්බුදය හේතු වී ඇති බවයි.