වෙසක් අසිරියෙන් පිරුණු කොළඹ බන්ධනාගාරය

බු.ව. 2568 වන වෙසක් පුරපසළොස්වක පොහෝ දිනය වෙනුවෙන් කොළඹ බන්ධනාගාර ආයතන වෙසක් සැමරුම් වැඩසටහන් රාශියක් බන්ධනාගාර…

වෙසක් පොහොය නිමිත්තෙන් සිරකරුවන්ට විශේෂ රාජ්‍ය සමාවක්

2024 වසරේ 05 වන මස 23 වන දිනට යෙදෙන වෙසක් පුර පසළොස්වක පොහොය දිනය වෙනුවෙන් ජනාධිපතිතුමාට…

වෙසක් වෙනුවෙන් මිල අඩු කළ භාණ්ඩ

එළඹෙන වෙසක් උත්සවය අරමුණු කරගනිමින් වෙළඳ වාණිජ හා ආහාර සුරක්ෂිතතා අමාත්‍යාංශයේ උපදෙස් පරිදි ,රාජ්‍යය අංශය සතු…

වෙසක් කූඩු හදන්න බට කපන්න ගිය සිසුවාට අතවර කළ චීවරධාරියා

වෙසක් කූඩු සකස් කිරීමට බට කැපිමට පන්සලට ගිය 13 හැවිරිදි පාසල් සිසුවෙකුට ලිංගික අතවර කල 27…