මහමෙරක් වැඩ කළ ‘සර්වෝදය නියමුවන්’ අද දැයෙන් සමුගනී

සර්වෝදය ව්‍යාපාරයේ නිර්මාතෘ අභාවප්‍රාප්ත ආචාර්ය ඒ.ටී ආරියරත්නගේ අවසන් කටයුතු අද (20) සිදුකිරීමට නියමිතව තිබෙනවා. ඒ,කොළඹ නිදහස්…

ආරියරත්නයන්ගේ දර්ශනය ‘යහපත් ශ්‍රී ලංකාවක් සඳහා’ මඟ සළකුණු දක්වනු ඇති

ආචාර්ය ඒ්.ටී.ආරියරත්න මහතා තම ජීවිත කාලය පුරාම ශ්‍රී ලංකා සමාජයට සිදු කර ඇති සේවය අනභිබවනීය බව…