විදෙස් හමුදා කඳවුරුවලට යවන ජාවාරම්කරුවන් අල්ලන්න මෙහෙයුමක්

මෙරට හිටපු හමුදා භටයන් රුසියාවේ සහ යුක්‍රේනයේ හමුදා කඳවුරුවලට යොමු කිරීමේ ජාවාරමට සම්බන්ධ පුද්ගලයින් අත්අඩංගුවට ගැනීම…