ජී.එල් සහ ඩිලාන් ඇතුළු 6ක් සමගි සන්ධානයට

නිදහස ජනතා සභාවේ මන්ත්‍රීවරුන් 06 දෙනෙක් අද (05) සමගි ජන සන්ධානයට එක්වෙමින් අවබෝධතා ගිවිසුම්වලට අත්සන් තැබුවා.…

එයා හුඟාක් වෙනස් වෙලා!

ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා තමන් විශ්වවිද්‍යාලයේ දී ඉගැන්වූ පුද්ගලයා ද යන්න අදහාගත නොහැකි බව, පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රි…