මුද්දර මුද්‍රා යන්ත්‍ර අතරේ දුෂණයක සෙවනැලි

මුද්දර මුද්‍රා යන්ත්‍ර පනහක් මිලදී ගැනීම තැපැල්පති රුවන් සත්කුමාර විසින් අත්හිටුවා ඇති බව වාර්තා වනවා.

රුපියල් කෝටි පහකට ආසන්න මුදලක් ඇස්තමේන්තු කර තිබූ බව කියන එම යන්ත්‍රවල පවතින ගැටලු තැපැල් හා විදුලි සංදේශ සේවා නිලධාරින්ගේ සංගමය විසින් පෙන්වා දීමෙන් පසුව ඔහු මෙම පියවර ගෙන තිබෙනවා.

එවැනි යන්ත්‍ර හැත්තෑවක් මිලට ගෙන ඇතත් ඒවා නියමිත ප්‍රමිතියෙන් තොර බවයි සඳහන් වන්නේ.

තොරතුරු දැන ගැනීමේ පනත යටතේ එම මිල ගණන් ඉල්ලා තිබුණද ඉල්ලීම් කළ පාර්ශ්වයට ලබා දී ඇත්තේ මිලට ගත් එම යන්ත්‍ර ගණන සහ කාල සීමාවන් පමණක් බව ද වාර්තා වනවා.

මෙවැනි පුවත් එසැනින් දැනගන්න 👇
අපගේ WhatsApp Channel එකට එකතුවෙන්න!