එජාප ජන රැලිය 10 වනදා

ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා වසර දෙකකට පසු සහභාගි වන එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ ජයග්‍රාහි ජන රැලිය කුලියාපිටියේදී…

A secret operation to increase UNP power in Parliament

It is reported that a special operation is underway to increase the number of people who…