එජාප ජන රැලිය 10 වනදා

ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා වසර දෙකකට පසු සහභාගි වන එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ ජයග්‍රාහි ජන රැලිය කුලියාපිටියේදී…