යුපුන් ප්‍රථම ස්ථානයට

ජර්මනියේ පැවැත්වෙන Anhalt 2024 මලල ක්‍රීඩා තරගාවලියේ පිරිමි මීටර් 100 තරගය තත්පර 10:15කින් අවසන් කරමින් යුපුන්…

තෙවන තැනට පත්වූ ‘යුපුන්ගේ’ එකම බලාපොරොත්තුව

UAE Athletics Grand prix 2024 තරගාවලියේ මීටර් 100 පිරිමි ඉසව්වේ තෙවැනි ස්ථානය දිනාගැනීට සමත්වූ යුපුන් අබේකෝන්…