වැල්ලවායේ බසයක් පෙරළේ – ළමුන් ඇතුළු 15ක් රෝහලේ

වැල්ලවාය – තණමල්විල ප්‍රධාන මාර්ගයේ වැල්ලවාය කුමාරදාස හන්දියේ දී මීට ටික වේලාවකට පෙර අනතුරක් සිදුව තිබෙනවා.…