රුසියාවේ පුටු හුවමාරුවක් – ෂූලෝව් වෙනුවට බිලෝසෝෆ්

2012 වසරේ සිට රුසියානු ආරක්ෂක අමාත්‍ය ධුරයේ කටයුතු කළ පුටින්ගේ සමීපතමයෙකු වන සර්යෙගි ෂූලෝව් එම ධුරයෙන්…

ජෝ බයිඩන් ආවත්, රුසියාවේ සහ චීනයේ ජනපතිවරු නොඑන G 20 සමුළුව අද ඉන්දියාවේ දී

ලොව බලවත් රටවල් විස්සක් සාමාජිකත්වය දරන G20 දෙදින ජාත්‍යන්තර සමුළුව අද ඉන්දියාවේ නවදිල්ලි නුවර භාරත් මණ්ඩපම්…