සුපිරි කණ්ඩායම් ගැටෙන ‘යොවුන් කාන්තා තුන්කොන් සටන’ අද ඇරඹෙන හැටි

අවුරුදු 19න් පහළ කාන්තා තුන්කොන් ක්‍රිකට් තරගාවලිය අද (28) හම්බන්තොට මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගණයේදී ආරම්භ වනවා. ශ්‍රී…