සිසුන්ගේ හෙල්මට් පහරින් මියගිය පියාගේ සොහොන හාරලා – සිරුරේ කොටස් අතුරුදන්

2023 වසරේ පෙබරවාරි මස 14 වන දින ගල්මත්ත ප්‍රදේශයේදී පාසල් සිසුන් තිදෙනෙක් සමග ඇතිවූ ආරවුලකදී හෙල්මට්…

O/L සිසුන්ට අසාධාරණයක් නොකර ලකුණු දෙන හැටි මෙන්න

මේ දිනවල පැවැත්වෙන අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර සාමාන්‍ය විභාගයේ විද්‍යාව ප්‍රශ්න පත්‍රයේ විෂය නිර්දේශයෙන් බාහිර ප්‍රශ්න…