පාසල් සිසුවෙක් මරලා – ඝාතකයාත් පාසල් සිසුවෙක්

හම්බන්තොට පොලිස් වසමේ සිප්පිකුලම ප්‍රදේශයේ දී පාසල් සිසුවෙක් විසින් තවත් පාසල් සිසුවෙකුට සිදුකළ පහරදීමකින් එම සිසුව…

බස් රථයකට යටවූ පාසල් සිසුවියකට අත්වූ ඉරණම

අද (22) උදෑසන නව කුරුඳුවත්ත පොලිස් වසමේ උඩහේන්වත්ත ප්‍රදේශයේදී පෞද්ගලික බස් රථයකට යටවීමෙන් පාසල් සිසුවියක් ජීවිතක්ෂයට…