වෙසක් අසිරියෙන් පිරුණු කොළඹ බන්ධනාගාරය

බු.ව. 2568 වන වෙසක් පුරපසළොස්වක පොහෝ දිනය වෙනුවෙන් කොළඹ බන්ධනාගාර ආයතන වෙසක් සැමරුම් වැඩසටහන් රාශියක් බන්ධනාගාර…

පහන් කූඩුව රකින්න ගිය සිරකරු හොරෙන්ම පැන ගිහින්

මොනරාගල බන්ධනාගාරයේ සිරකරුවකු ඉකුත් (25) වෙනිදා පළා ගොස් ඇතැයි පොලිසිය පවසනවා. වැඳි කුඹුර වෙසක් කලාපයේ පහන්…

අද සමාව ලබන පිරිස

බන්ධනාගාර ගතව දඬුවම් ලබමින් සිටින රැඳවියන් 779 දෙනෙකුට සිංහල හා දෙමළ අලුත් අවුරුද්ද වෙනුවෙන් නිදහස ලබාගැනීමට…

පන්දාහේ දඩය ගෙවාගන්න බැරිව වසර 3ක් සිරබත් කෑ අයෙක්ට නිදහස

අන්සතු ඉඩමක පොල්ගෙඩි 20ක් කැඩීමේ වරදට නියම වූ රුපියල් 5000ක දඩ මුදලක් ගෙවා ගැනීමට නොහැකිව වසර…

13000 කට ඉඩ ඇති බන්ධනාගාරයේ 29000 පුරවලා.

බන්ධනාගාර රැඳවූවන්ගේ ආහාර සඳහා පමණක් රජය වාර්ෂිකව රුපියල් බිලියන 3.9ක් පමණ වැය කරනා බවත්, වර්තමානයේ එම…