ඩයනාගේ මන්ත්‍රී ධූරය ගැන කථානායකගෙන් නිවේදනයක් – ජනපතිගෙන් විශේෂ ප්‍රකාශයක්

කථානායකවරයාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් අද (09) පෙරවරුවේදී පාර්ලිමේන්තුව රැස්වුණා. එහිදී රාජ්‍ය අමාත්‍ය ඩයනා ගමගේගේ මන්ත්‍රී ධූරය අහෝසි කිරීමෙන්…