විභාගයට ගිය සිසුවියන් දෙදෙනෙක් අතුරුදහන් – පොලීසියෙන් ඇහෙන කතාව

අපොස සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයට පෙනී සිටීමට ඊයේ (14) දින විභාග මධ්‍යස්ථානය වෙත පැමිණි පාසල් සිසුවියන් දෙදෙනෙක්…