ජාතික පාපන්දු කණ්ඩායම ජනපති හමු වෙයි

ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා සහ ශ්‍රී ලංකා ජාතික පාපන්දු කණ්ඩායම අතර හමුවක් පසුගියදා ජනාධිපති කාර්යාලයේ දී…

ජාතික අවම වැටුප පන්දාහකින් වැඩි කරන්න යෝජනා

ජාතික අවම වැටුප රුපියල් 5000කින් වැඩි කිරීම සඳහා ජාතික අවම වේතන පනත සංශෝධනය කිරීමට කම්කරු හා…

ජාතික රට හරහා දිවීමේ තරගාවලිය 16 වැනි දා

48 වැනි ජාතික ක්‍රීඩා තරගාවලිය මාර්තු මස සිට ජුලි මස වන තුරු පැවැත්වීමට කටයුතු කරන බව…