හිටපු පාකිස්ථාන ක්‍රිකට් නායකයෙක් මිය යයි

හිටපු පාකිස්ථාන ක්‍රිකට් නායකයෙකි වන සයීඩ් අහමඩ් මියගොස් තිබෙන බව විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කරනවා. එම මාධ්‍ය…