පිතිකරණ ශ්‍රේණිගත කිරීම්වල පැතුම්ට ඉහළ ම තැනක්

ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් කවුන්සිලයේ නවතම එක්දින ශ්‍රේණිගත කිරීම්වල ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ ආරම්භක පිතිකරු පැතුම් නිස්සංක මුල් 10…