කැරට් කැබැල්ලකට බිළිවූ බිළිඳා

කැරට් කැබැල්ලක් උගුරේ සිරවීම නිසා මාස 17ක සිඟිත්තෙකුගේ දිවි අහිමි වූ පුවතක් සාලියවැව ප්‍රදේශයෙන් වාර්තා වනවා.…

චීන මවක් ලාංකික නැනීට සිය දියණිය දී පළා යයි

කටුනායක ගුවන් තොටුපොළ පැමිණීමේ පර්යන්තයේ දී චීන ජාතික කාන්තාවක් ඇයගේ කුඩා දියණිය, මෙතෙක් කලක් බලා ගත්…