සයිනොපෙක් ඉන්ධන මිලත් වෙනස් වේ

අද (31) මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි සයිනොපෙක් සමාගමද සිය ඉන්ධන මිල ගණන් සංශෝධනය කර තිබෙනවා.

92 වර්ගයේ ඉන්ධන ලීටරයක් රුපියල් 368ක් වන අතර සයිනොපෙක් ඔටෝ ඩීසල් ලීටරයක මිල රුපියල් 360ක් බවයි සයිනොපෙක් සමාගම සඳහන් කරන්නේ.