සයිනොපෙක් ඉන්ධන මිලත් වෙනස් වේ

අද (31) මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි සයිනොපෙක් සමාගමද සිය ඉන්ධන මිල ගණන් සංශෝධනය කර…

ශ්‍රී ලංකාවේ පළමු සිනොපෙක් පිරවුම්හල විවෘතවෙයි.

චීනයේ සිනොපෙක් සමාගම ශ්‍රී ලංකාවේ මෙහෙ‍යුම් නිළ වශයෙන් අද ආරම්භ කරම්භ කළේය . ඒ අනුව ඔවුන්…

සංස්ථා මිලට වඩා රු. 03 ක් අඩුවෙන් තෙල් දෙන්න සිනෝපෙක් ඉල්ලයි

ලංකා ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාවේ ඉන්ධන මිල මිල ගණන් වලට වඩා සෑම වර්ගයකම ඉන්ධන ලීටරයක් රුපියල්…

සිනොපෙක් ඉන්ධන මිල අඩුකරනවාට සිපෙට්කෝ හරස් වෙයි.

තෙල් සංස්තාවේ මිල ගණන් වඩා සෑම වර්ගයකම ඉන්ධන ලීටරයක් රුපියල් තුනක් මිල අඩුවෙන් අලෙවි කිරීමට සිනෝපෙක්…

සිනොපෙක් ඉන්ධන රැගත් පළමු නෞකාව දිවයිනට පැමිණේ

සිනොපෙක් සමාගමේ ඉන්ධන පිරවුම්හල සඳහා ඉන්ධන රැගත් පළමු නෞකාව මේ මස අගදී ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණෙන බව…