ලෝටස් පාර අවහිර වෙයි

විධායක නිලධාරීන් පවත්වන විරෝධතාවයක් හේතුවෙන් ලෝටස් පාර මේවනවිට අවහිර වී තිබෙනවා.

මෙවැනි පුවත් එසැනින් දැනගන්න 👇
අපගේ WhatsApp Channel එකට එකතුවෙන්න!