සිම්බාබ්වේ පරදා ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට පළමු T20 තරගයෙන් තියුණු ජයක් ලබාගනී

ශ්‍රී ලංකා – සිම්බාබ්වේ පළමු T20 තරගය කඩුලු 3කින් ජයගැනීමට ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම සමත් විය. තරගය…