යුරෝපියානු GT4 තරගාවලියේ දෙවැනි තැන ලාංකිකයෙකුට

ඉතාලියේ මිසානෝ ( Misano ) ජාත්‍යන්තර මෝටර් රථ ධාවන පථයේ ඊයේ (19) පැවැති යුරෝපියානු තරගාවලියේ අමෙරිකානු…