රුසියාව වෙනුවෙන් සේවය කරන ඔත්තුකරුවන් දෙදෙනෙක් අත්අඩංගුවට

ජර්මනිය විසින් යුක්‍රේනයට යුද ආධාර ලබා දීමේ සැලසුම කඩාකප්පල් කිරීමට උත්සාහ කළ බවට සැකපිට ජර්මනියේදී පුද්ගලයින්…