අමෙරිකා ගිය බන්දුලව ජනපති ආපහු ගෙන්වයි

ලෝක බැංකුව විසින් සංවිධානය කළ සමුළුවකට සහභාගී වීම සඳහා එක්සත් ජනපදයේ වොෂිංටන් නුවර වෙත ගොස් සිටිඅමාත්‍ය…

නව රාජ්‍ය තාන්ත්‍රිකයන් දෙදෙනෙක් ජනපති හමුවට

ශ්‍රී ලංකාව සඳහා අලුතින් පත්ව පැමිණි තායිලන්ත රාජධානියේ තානාපතිවරයා සහ පාකිස්ථානයේ මහකොමසාරිස්වරයා ජනාධිපති රනිල් වික්‍රසිංහ මහතාව…