ඉදිරි සති කිහිපය ‘විජයදාසට’ හරිම තීරණාත්මකයි

ජනාධිපතිවරණයට ඉදිරිපත් වන්නේ ද යන්න සම්බන්ධයෙන් තමා ඉදිරි සති කිහිපය තුළ තීරණයක් ගන්නා බව මාධ්‍යවේදීන් යොමුකළ…

විමල් ‘විජයදාසට’ කුරුමානම් අල්ලයි

ජනාධිපති අපේක්ෂකයෙකු ලෙස ඉදිරිපත් වීම සඳහා අධිකරණ බන්ධනාගාර කටයුතු සහ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා ප්‍රතිසංස්කරණ අමාත්‍ය ආචාර්ය විජයදාස…