දුම්රිය සාමාන්‍යාධිකාරීවරයාගේ මරණය ගැන බිරිඳ කියන කතාව

හදිසියේ ඇති වූ හෘදයාබාධයකින් සැමියා මිය ගොස් ඇති බව වෛද්‍යවරුන්ගෙන් දැනගන්නට ලැබුණු බවත් සිය සැමියාගේ මරණය…

උෂ්ණය නිසා අඹු සැමි ආරවුල් වැඩි වෙයි

පවුල් ආරවුල් හේතුවෙන්, කොළඹ ජාතික රෝහලට පමණක් දෛනිකව කාන්තාවන් සහ පිරිමි පුද්ගලයන් තිහත් පනහත් අතර සංඛ්‍යාවක්…