වොෂින්ටන් නගරාධිපතිනිය වෙසක් දිනය වෙනුවෙන් ගත් තීරණය

වෙසක් පොහොය දිනය නිළ වශ‍යෙන් පිළිගන්නා බවට වොෂින්ටන් DC නගරාධිපතිනි මියුරියල් බවුසර් මහත්මිය නිළ නිවේදනය නිකුත්…

රාජ්‍ය වෙසක් උත්සවය සංවිධානය වන්නේ මෙහෙමයි

මෙම වර්ෂයේ රාජ්‍ය වෙසක් උත්සවය මාතලේ නගරය කේන්ද්‍ර කර ගනිමින් පැවැත්වීමට කටයුතු සංවිධනය කරනවා. එහි සමාරම්භය…