ළහිරු, දුමින්ද ඇතුළු හතරක් රිමාන්ඩ්

ජන අරගල ව්‍යාපාරය විසින් ඊයේ (20) කොළඹ දී පැවැත් වූ විරෝධතාව අතරතුර අත්අඩංගුවට ගත් 31 දෙනාගෙන්…