අද ජල සැපයුම අත්හිටුවන ප්‍රදේශ

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රදේශ රැසකට අද (27) පස්වරු 5.00 සිට හෙට (28) පෙරවරු 7.00 දක්වා පැය 14…

බදාදා පැය 12ක් ජල සැපයුම අත්හිටුවන ප්‍රදේශ මෙන්න

සපුගස්කන්ද විදුලි උප පොළෙහි හදිසි අළුත්වැඩියාවක් හේතුවෙන් අප්‍රේල් 24 වන බදාදා පෙ.ව 8.30 සිට ප.ව 8.30…

කොළඹ ප්‍රදේශ රැසකට හෙට ජල කප්පාදුවක්

හෙට (23) පස්වරු 06 සිට පැය 12ක කාලයක් කොළඹ ප්‍රදේශ රැසකට ජල සැපයුම අත්හිටුවන බව ජාතික…

ජලය බෙදාහැරීම මුර ක්‍රමයට

පවතින වියළි කාලගුණික තත්ත්වය හමුවේ පාරිභෝගික ජල සබඳතා 69,220ක ප්‍රමාණයකට මුර ක්‍රමය යටතේ ජලය ලබා දීමට…

කොළඹට පැය 18 ක ජල කප්පාදුවක්

කොළඹ රික්කයේ ප්‍රදේශ රැසකට අනිද්දා (19) දින පැය 18 කාලයක් ජල සැපයුම අත්හිටුවන බව ජල සම්පාදන…

පැය 15 ක ජල කප්පාදුවක්

කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රදේශ රැසකට ජල සැපයුම අද (09) පෙරවරු 9.00 සිට මධ්‍යම රාත්‍රී 12.00 දක්වා පැය…

වතුර බිල් සහනය ලැබෙන්නේ කාටද..?

ජල ගාස්තු සංශෝධනයේ දී වතු ජනාවාසවල ජීවත් වන ජනතාව හා සමෘද්ධිලාභීන් සඳහා සහනදායී ක්‍රමවේදයක් අනුගමනය කරන…