අනධ්‍යන සේවකයින්ගේ විරෝධතාවයකට ජල ප්‍රහාර‍යක්

කොළඹ බත්තරමුල්ල දියත උයන ඉදිරිපිට විශ්වවිද්‍යාල අනධ්‍යන සේවකයින් පිරිසක් අද (13) උද්ඝෝෂණයක් පවත්වා තිබෙනවා. අදාළ විරෝධතාකරුවන්…