ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩකයන් හතරකට IPL මග හැරෙන ලකුණු

මෙවර ඉන්දීය ප්‍රිමියර් ලීග් තරගාවලියට ක්‍රීඩා කිරීමට සුදුසුකම් ලබා සිටින, ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයන් වන දුෂ්මන්ත…