කුඩා දරුවාට පහර දුන් වැලිඔය නරුමයා ඇල්ලූ මෙහෙයුම

වැලිඔය කල්‍යාණපුර ප්‍රදේශයේ නිවසක දරුවෙකුට පහරදීමේ වීඩියෝවක් පසුගියදා සමාජ මාධ්‍ය ඔස්සේ සංසරණය වුණා. එම වීඩියෝවේ කුඩා…