අකුණු ගගහා වහිනවා – වැස්ස ලංකාව ගෙදර යවයිද ?

ශ්‍රී ලංකා වේලාවෙන් හෙට (12) අළුයම 5.00ට ආරම්භවීමට නියමිත ශ්‍රී ලංකාව සහ නේපාලය අතර තරගයට වැස්ස…