සචිත්‍රගේ කටහඬ වාර්තාව ප්‍රමාදයි – යන්ත්‍රයත් කැඩිලා

මුදලට ක්‍රිකට් තරග පාවාදීමේ සිද්ධියක සැකකරු ලෙස චෝදනා එල්ලව සිටින හිටපු ක්‍රිකට් ක්‍රීඩක සචිත්‍ර සේනානායකගේ පරීක්ෂණවලට…