සංචාරකයන් දෙදෙනෙකුට දුම්රිය සේවකයන්ගෙන් ගුටි පූජාවක්

කොළඹ සිට බදුල්ල බලා ධාවනය වූ දුම්රියක සිටි සංචාරකයින් දෙදෙනෙකුට දුම්රිය සේවකයින් පිරිසක් පහර දීමේ සිද්ධියක්…

දිනකට සංචාරකයින් 10,000 ක් ශ්‍රී ලංකාවට

ඉකුත් (24) දිනයේදී මෙරටට සංචාරකයින් 10,014ක් පැමිණි බවත් එය මෙරට සංචාරක කර්මාන්තය නැවත සක්‍රීය වීමෙන් පසුව…