ලෝක කුසලානයෙන් සංචිතයෙන් කෝලි ඉවතට?

මේ දිනවල තාවකාලිකව ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් පිටියෙන් ඉවත්ව සිටි විරාත් කෝලි, එළඹෙන විස්සයි විස්ස ලෝක කුසලානයෙන් ඉවත්…