විද්‍යා දැරියගේ ඝාතකයෙකුත් මරුට

යාපනය ශිවලෝගනාදන් විද්‍යා දැරියගේ ඝාතනය සම්බන්ධයෙන් මරණීය දණ්ඩනය නියමව පල්ලේකැලේ දුම්බර බන්ධනාගාරයේ රඳවා සිටි තවකුමාර් නැමැත්තා…