ජුනි 1 සිට ඉතාලියේ වීසා දෙන්නෙත් VFS ආයතනයලු

ශ්‍රී ලංකාවේ ඉතාලි තානාපති දමියානෝ ෆ්‍රැන්කොවිහ් මහතා සහ මහජන ආරක්ෂක අමාත්‍ය ටිරාන් අලස් මහතා අතර හමුවක්…

“එදා වීසා දීලා තියෙන්නේ ඉන්දියානුවන් නෙමෙයි” – ඇමති අලස්ගෙන් හෙළිදරව්වක්

On Arrival වීසා ක්‍රමවේදය පිළිබඳව පැහැදිලි කිරීමේ විශේෂ මාධ්‍ය හමුවක් මහජන ආරක්ෂක අමාත්‍ය ටිරාන් අලස් මහතාගේ…