‘ජයගමු ශ්‍රී ලංකා’ හෙට වව්නියාවේ දී

‘ජයගමු ශ්‍රී ලංකා’ ජනතා ජංගම සේවය හෙට (29) සහ අනිද්දා (30) යන දිනවල දී, වව්නියාව ගාමිණී…

වවුනියවේ දරුණු අපරාධයක්. කුඩා ළමුන් ඇතුළු පිරිසන් ඇතුළට දමා ගෙට ගිනිතියයි

වවුනියාව, තෝනික්කල් ප්‍රදේශයේදී අද (23) අලුයම උපන්දින සාදයක් පැවැත්වෙමින් තිබූ නිවසකට නාඳුනන පිරිසක් විසින් ගිනි තබ…