දේශීය නිශ්පාදිත එන්නත් වර්ග 8කට එරෙහිව අධිකරණයෙන් ලැබුනු නියෝගය මෙන්න.

දේශීය සමාගමක් විසින් නිෂ්පාදිත එන්නත් වර්ග 8ක් සඳහා ලබාදී ඇති ලියාපදිංචිය බලරහිත කිරීමේ රිට් ආඥාවක් නිකුත්…

පේරාදෙණියේ සැකසහිත එන්නත භාවිත‍යෙන් ඉවතට

පේරාදෙණිය රෝහලේදී තරුණියක්ගේ මරණයට හේතුවූ වූ බවට සැකකරනා එන්නත් කාණ්ඩය තාවකාලිකව භාවිතය අත්හිටුවීමට තීරණය කර තිබේ…